top of page

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น

ASPAC มาสเตอร์คลาสสำหรับ
ผู้นำเกิดใหม่ (AMEL) 2023

สิงหาคม • คลองห้า ประเทศไทย

ASPAC Masterclass สำหรับผู้นำเกิดใหม่

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
15-18 สิงหาคม

Untitled design (9).png
Untitled design (8).png

เมษายน • กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

ASPAC Masterclass สำหรับผู้นำเกิดใหม่

พิพิธภัณฑ์จิตใจ
18-20 เมษายน

bottom of page