top of page

2018 การสมัครเป็นสมาชิก

ASPAC เสนอทุนสูงสุดสามทุนสำหรับเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ASPAC Full Member เพื่อเดินทางไปและเข้าร่วมการประชุม ASPAC 2018 ตั้งแต่วันที่ 5-7 กันยายน 2018 ซึ่งจัดโดยศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน ไทเป ไต้หวัน_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ การคบหาแต่ละครั้งให้เงินสูงถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน

bottom of page