top of page
ArtScience Museum

ArtScience Museum

Hong Kong Science Museum

Hong Kong Science Museum

Science Centre Singapore

Science Centre Singapore

Questacon

Questacon

Miraikan

Miraikan

Chúng tôi là ASPAC

  • Chúng tôi là một nhóm các tổ chức tham gia khoa học ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương và/hoặc có lợi ích trong khu vực, những người truyền đạt khoa học nhằm phục vụ sự bền vững cho con người và hành tinh;

  • Chúng tôi tham gia vào việc hợp tác phát triển chuyên môn thông qua các hội nghị thường xuyên, các lớp học chính và những thứ tương tự;

  • Chúng tôi tuyển dụng các phương pháp truyền thông khoa học và công nghệ khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo và tổ chức các cuộc triển lãm, chương trình, hội thảo, hội thảo, hội chợ và lễ hội;

  • Chúng tôi tiếp cận nhiều đối tượng bao trùm các phạm vi xét tuyển vào các cơ sở của chúng tôi và các chương trình tiếp cận cộng đồng của chúng tôi;

  • Chúng tôi đóng vai trò là nơi nuôi dưỡng/đào tạo để giao tiếp khoa học hiệu quả như một nghề riêng biệt hoặc như một kỹ năng mà những người khác muốn phát triển.

  • Chúng tôi phục vụ như một nền tảng công cộng sáng tạo độc đáo cho những điểm nổi bật và tiến bộ của khoa học và công nghệ. 

bottom of page