top of page

Mạng đối tác

Có rất nhiều mạng lưới trung tâm khoa học, phủ khắp các quốc gia trên thế giới. Các tổ chức này giúp thúc đẩy hợp tác và liên kết giữa các trung tâm khoa học và bảo tàng, cũng như tạo cơ hội phát triển và đào tạo nhân viên.

ASTC

Association of Science-Technology Centres

asten

Australasian Science and Technology Exhibitors Network

BIG

British Interactive Group

CASC

Canadian Association of Science Centres

Ecsite

European Network of Science Centres and Museums

NAMES

North Africa and Middle East Science Centers Network

National Council of Science Museums

NCSM (National Council of Science Museums) Calcutta, India

RedPOP

Network for the Popularisation of Science and Technology in Latin America and the Caribbean

SAASTEC

Southern African Association for Science and Technology Centres

bottom of page