top of page
Two elephants splashing water

ASPAC Masterclass for Emerging Leaders (AMEL) August

Curating in the Time of Climate and Ecological Crisis

15 - 18 August •Nonthaburi, Thailand

Sẽ KHÔNG có Hội nghị thường niên ASPAC năm 2023. Thay vào đó, theo nỗ lực ASPAC của chúng tôi nhằm phát triển các nhà lãnh đạo trong mạng lưới, chúng tôi sẽ tổ chức các lớp học tổng thể dành cho các đại diện từ khu vực có tên là Lớp học tổng thể ASPAC dành cho các nhà lãnh đạo mới nổi (AMEL).

 

Chiếc đầu tiên sẽ ở Bảo tàng Tâm trí ở Philippines vào ngày 18-20 tháng 4 năm 2023 trong khi chiếc thứ hai sẽ ở Bảo tàng Khoa học Quốc gia Thái Lan vào ngày 15-18 tháng 8 năm 2023.

Hội nghị thường niên ASPAC năm 2024 sẽ được tổ chức tại Bảo tàng Khoa học Quốc gia ở Gwacheon, Hàn Quốc vào tháng 9. Ngày sẽ được công bố sớm."

bottom of page